Menu

Top 10 Thương Hiệu Uy Tín – Chất Lượng Quốc Gia 2023
02 Th12

Top 10 Thương Hiệu Uy Tín – Chất Lượng Quốc Gia 2023

FNTU vô cùng tự hào khi được xướng tên trong danh sách Top 10 “THƯƠNG HIỆU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2023” do Viện Nghiên cứu Kinh Tế Châu Á bình chọn. Hướng đến xuất khẩu và nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế, là �

Read More

2022 Thực phẩm sạch FNTU. Trung tâm chế biến thực phẩm - Trường ĐH Nha Trang.

Cart
  • No products in the cart.