Menu

KHÁM PHÁ – HỌC TẬP VỀ NC&SX THỰC PHẨM, TIÊU DÙNG !
26 Th3

KHÁM PHÁ – HỌC TẬP VỀ NC&SX THỰC PHẨM, TIÊU DÙNG !

KHÁM PHÁ - HỌC TẬP VỀ NGHIÊN CỨU & SẢN XUẤT THỰC PHẨM, TIÊU DÙNG! Ngày 19 tháng 1, đoàn công tác trường Đại học Kiên Giang đã có chuyến tham quan tại xưởng sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu và Chế biến Thực phẩm trường Đại học Nh

Read More
Kết Nối Tri Thức Và Thực Tế
30 Th11

Kết Nối Tri Thức Và Thực Tế

Kết Nối Tri Thức và Thực Tế: 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗧𝗛𝗣𝗧 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗖𝗵𝗶́ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗞𝗵𝗮́𝗺 𝗣𝗵𝗮́ 𝗩𝗲̂̀ 𝗬𝗲̂́𝗻 𝘃𝗮̀ Đ𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝗿𝘂̀𝗻𝗴 𝗛𝗮�

Read More

2022 Thực phẩm sạch FNTU. Trung tâm chế biến thực phẩm - Trường ĐH Nha Trang.

Cart
  • No products in the cart.